woensdag 15 april 2020

Gevolgen afgelasten fietselfstedentocht 2020

 

Aan ‘de deelnemers’ van de fietselfstedentocht 2020

Bolsward, april 2020

Onderwerp: gevolgen afgelasten fietselfstedentocht 2020

 

Beste fietsliefhebber,

Om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen heeft het kabinet op 23 maart jl. besloten dat alle evenementen die gepland waren tot 1 juni, geen doorgang kunnen vinden.

Op diezelfde avond hebben wij besloten om de fietselfstedentocht voor dit jaar niet door te laten gaan. Los van het kabinetsbesluit vinden wij het zelf ook niet verantwoord om in deze omstandigheden een fietselfstedentocht te organiseren. Daarnaast staan de beperkingen die zijn opgelegd een goede voorbereiding voor de tocht niet toe.

Wij hebben dit besluit bekend gemaakt. Daarbij hebben we aangegeven op enig moment antwoord te geven op de vraag of en op welke manier we degenen die al waren toegelaten tot de tocht, tegemoet kunnen komen. Deze brief geeft dat antwoord.In ons reglement (https://www.fietselfstedentocht.frl/nl/de-tocht/reglement, derde punt van onderen), staat:

“Het bestuur behoudt zich het recht voor om de route, de start- en finishplaatsen en starttijden te wijzigen of de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten”.

Volgens deze bepaling in het reglement zijn wij niet verplicht om u compensatie aan te bieden. Maar stil zitten en niets doen geeft ons geen goed gevoel. De voorbereidingen voor de fietselfstedentocht waren ten tijde van dit besluit al ver gevorderd. Dat betekent ook dat er al de nodige kosten zijn gemaakt. Op basis van een inventarisatie van die kosten en het feit dat u recht heeft op een startkaart voor deze tocht hebben wij het volgende besluit genomen.

“Iedereen die recht heeft op een startkaart voor de tocht van dit jaar (2020) krijgt, onder (bij)betaling van € 10,00, recht op een startkaart voor de tocht van volgend jaar (2021).”

In november van dit jaar krijgt u van ons een mail, met daarin een instructie wat u moet doen om voor een startkaart voor 2021 in aanmerking te komen. Die instructie zal er kort gezegd op neerkomen dat u voor een bepaalde datum verzocht wordt € 10,00 over te maken. Als u dat voor die bepaalde datum niet doet, gaan wij ervan uit dat u afziet van deelname aan de tocht van 2021. Na die datum zullen wij de kaarten die dan vrijvallen, middels de gebruikelijke vrije inschrijving aanbieden.

Tot slot: het is de tweede keer in ons 109-jarig bestaan dat wij om redenen van volksgezondheid de fietselfstedentocht niet kunnen organiseren. De eerste keer was in 2001 tijdens de MKZ-crisis.

Wij hopen de 84ste editie van de fietselfstedentocht te kunnen organiseren op Pinkstermaandag 24 mei 2021.
Doet u dan mee?

 

Met vriendelijke groet,

Stephan Rekker, voorzitter
Sietse la Roi, secretaris

< Terug naar nieuwsoverzicht