Privacy statement

In het kader van de organisatie van de jaarlijkse Fietselfstedentocht verwerkt de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht (hierna: ‘de Stichting’) uw persoonsgegevens. Omdat de Stichting waarde hecht aan uw privacy, wordt in dit privacy statement het beleid van de Stichting toegelicht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting.

1. Identiteit

De Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht
Marktplein 1a
8701 KG Bolsward

KvK: 41005183
Website: www.fietselfstedentocht.frl en www.fietselfstedentocht.nl
E-mailadres: info@fietselfstedentocht.frl 

2. Persoonsgegevens

De Stichting verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • post- en/of vestigingsadres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer (vast en mobiel);
 • betalingsgegevens;
 • beeldmateriaal, in fysieke en/of elektronische vorm (foto’s en/of video’s gemaakt in het kader van de Fietselfstedentocht);
 • gegevens van het account waarmee op de website van de Stichting/de applicatie van de Stichting uit de Apple App Store en de Google Play Store kan worden ingelogd;
 • het aantal keren dat u heeft deelgenomen aan de Fietselfstedentocht;

Op de volgende wijzen heeft de Stichting de bovenstaande gegevens van u verkregen:

 • u heeft de gegevens zelf verschaft aan de Stichting door u in te schrijven via website van de Stichting voor deelname aan de Fietselfstedentocht;
 • door uw deelname aan de Fietselfstedentocht;
 • u heeft de gegevens zelf verschaft aan de Stichting middels post, e-mail of social media;
 • u heeft de gegevens zelf verschaft aan de Stichting door de applicatie van de Stichting te downloaden uit de Apple App Store of de Google Play Store en deze applicatie te gebruiken;
 • de Stichting heeft beeldmateriaal geproduceerd/een derde de opdracht gegeven om beeldmateriaal te produceren in het kader van de Fietselfstedentocht;
 • de Stichting heeft van derden beeldmateriaal ontvangen dat, buiten opdracht van de Stichting, is geproduceerd door derden in het kader van de Fietselfstedentocht;
 • de Stichting heeft de gegevens verkregen uit openbare bronnen, waaronder sociale media.

3. Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dat volgens de geldende wetgeving is toegestaan en voor bepaalde doeleinden. Deze doelen zijn:

 • verwerking en afhandeling van uw inschrijving voor deelname aan de Fietselfstedentocht;
 • contact onderhouden met u;
 • faciliteren van het gebruik van de website en de applicatie van de Stichting;
 • de historie van de Fietselfstedentocht bewaren;
 • promoten van de fietselfstedentocht.

In de bovenstaande gevallen heeft de Stichting een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. We verwerken niet meer gegevens dan nodig is om de doelen te bereiken.

4. Doorgifte

De Stichting deelt uw gegevens met de volgende derden:

 • de host van de website van de Stichting;
 • betaaldiensten. 

5. Uw rechten

U heeft de volgende rechten die u kunt uitoefenen ten opzichte van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting:

 • recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
 • recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

6. Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

7. Wijzigingen

Het is mogelijk dat de Stichting het nodig acht om haar privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring zal dan op de website van de Stichting worden gepubliceerd.

Beschikbare documenten

Privacy statement
(40,96 KB)