Bestuur

Bestuur en organisatie

De fietselfstedentocht bestaat sinds 1912. Aanvankelijk had de organisatie de verenigingsvorm, maar in 1976 zijn de activiteiten ondergebracht in een stichting.

In het pinksterweekend van 2012 is het 100-jarig jubileum van de Fietselfstedentocht gevierd. De Fietselfstedentocht (Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht) is tijdens dat pinksterweekend onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

 

Bovenste rij van links naar rechts:

Edwin Velzen, Marten Homma, Willem Visser, Stephan Rekker, Sietse la Roi, Johannes Hazenberg.

Onderste rij van links naar rechts: Jan Ludema, Edwin Stevens, Annika Rekker, Saskia Bonthuis-Toering, Bert Altenburg, Richard Jorna.

Het Stichtingsbestuur bestaat voor de tocht van 2024 uit de volgende personen met daarachter de functie binnen het bestuur.

 • de heer Stephan Rekker - voorzitter
 • de heer Sietse la Roi - secretaris
 • mevr. Saskia Bonthuis-Toering - penningmeester
 • de heer Bert Altenburg - vice-voorzitter/organisatie Bolsward/MINI
 • de heer Marten Homma - route zuid/MINI
 • de heer Willem Visser - route noord
 • de heer Edwin Stevens - organisatie Bolsward
 • de heer Jan Ludema - start/finish
 • de heer Johannes Hazenberg - logistiek
 • de heer Edwin Velzen - organisatie Bolsward
 • de heer Richard Jorna - organisatie Bolsward
 • mevr. Annika Rekker - PR en communicatie

het bestuur wordt ondersteund door mevr. Gerie van der Beek-Buikstra (secretariaat) 

Het bestuur wordt bijgestaan door een team van rayonhoofden en coördinatoren.
Het team rayonhoofden bestaat uit:
Bolsward start - mevr. M. Salverda-Bijma
Harlingen - de heer J. Kluitenberg en de heer L. Schadenberg
Franeker - de heer L. Visser en de heer W. Koopmans
Holwerd - mevr. W. Brander
Dokkum - de heer B. Schoorstra, dhr. R. de Vries
Leeuwarden - de heer T. Douma, Leeuwarden en de heer W. Yedema
Bolsward tc - de heer C. Snoeij en mevr. L. Dijkstra
Sneek - mevrouw S. Visser en de heer J. Bijlsma
IJlst - de heer H. de Leeuw en de heer K. Kootje
Sloten - mevrouw Y. Schram-Albada
Oudemirdum - de heer J. Bouma en de heer H.J. Meeter
Stavoren - mevr. G. Nagelhout
Hindeloopen - de heer J. Zweep en de heer G. de Jong
Workum - de heer L. van Poelje, Workum en de heer H. Wesselius

Contactpersonen voor de rayonhoofden zijn de bestuursleden Marten Homma en Willem Visser.
De rayonhoofden en coördinatoren zijn bereikbaar via het kantoor van de Fietselfstedentocht.

Naast bovengenoemde personen zijn meerdere vrijwilligers in de periode van voorbereiding actief voor de organisatie. In het pinksterweekend zorgen ongeveer 750 vrijwilligers voor een goed verloop van alles. Wil je ook vrijwilliger zijn dan kun je je aanmelden via de knop "Vrijwilliger worden", die op de diverse pagina's zichtbaar is.