Vrijwilligers

Vrijwilligers voor Fietselfstedentocht gevraagd!

De Friese Fietselfstedentocht telt vele honderden vrijwilligers. Op pinkstermaandag zijn het er zo'n 750. Zij helpen onder leiding van een rayonhoofd, coördinator of politiefunctionaris mee aan een goed verloop van de tocht. Ook tijdens de voorbereiding zijn meerdere vrijwilligers actief bij bijvoorbeeld het vele administratieve werk dat moet worden verricht. In het pinksterweekend gaat het voornamelijk om de organisatie zelf. De vrijwilligers zijn dan bijvoorbeeld bezig met taken als:

  • verkeersregelaar (ondersteuning politie bij het regelen van het verkeer)
  • parkeerwachter in Bolsward (regelen parkeren deelnemers)
  • startcontroleur (controle op een goed verloop van de start in Bolsward)
  • stempelaar (zowel bij de start als op de controleposten)
  • begeleider (deelnemers verwijzen naar start, route etc.)
  • logistiek medewerker (bevoorrading posten, foeragering deelnemers en organisatie etc.)
  • medewerker finishcontrole (innemen en controleren startkaart en finishcontrolekaart, medaille uitreiken)
  • routemedewerker (toezicht op route, bezemwagen etc.)

Gelukkig zijn er ieder jaar weer voldoende vrijwilligers bereid om deze taken op zich te nemen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Er kan dan in ploegen worden gewerkt, zodat we het met elkaar wat gemakkelijker hebben. Heeft u belangstelling om ons in het pinksterweekend de helpende hand te bieden dan kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier en die te verzenden.
Een briefje naar: Fietselfstedentocht, Marktplein 1a, 8701 KG Bolsward mag natuurlijk ook.

De hulpverlening is in handen van EHBO Fryslân, het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. De technische hulpverlening wordt verzorgd door de Elfsteden Fietsenmakers.

Met elkaar zorgen we er voor dat 15.000 fietsers ieder jaar op pinkstermaandag langs de Friese elf steden kunnen gaan! Wij rekenen daarbij ook op u!

De inzet van al onze vrijwilligers is onbetaalbaar, maar als blijk van waardering ontvangt iedere vrijwilliger per inzet € 20,00 en een klein cadeautje. Daarnaast organiseren we eens per vijf jaar een fantastische feestavond voor iedere vrijwilliger.

Aanmelden

Je naam
E-mailadres
Telefoon
Geboortedatum
(dd-mm-jjjj)
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
 
Opmerkingen