Samen fietsen en dus starten in dezelfde groep

Het ‘samen fietsen’ blijft onveranderd. Wel wordt de periode waarin deelnemers kunnen aangeven dat zij samen willen fietsen verlengd en loopt tot 1 maart 2024.

In je account vind je daarvoor een blauwe knop met 'deelnemer uitnodigen'.

Voor alle duidelijkheid: er kunnen alleen koppelingen gemaakt worden tussen deelnemers die daadwerkelijk over een startkaart beschikken.