Samen fietsen en dus starten in dezelfde groep

Het ‘samen fietsen’ blijft onveranderd. Wel wordt de periode waarin deelnemers kunnen aangeven dat zij samen willen fietsen verlengd en loopt van 1 februari 2024 tot en met 31 maart 2024.

Voor alle duidelijkheid: er kunnen alleen koppelingen gemaakt worden tussen deelnemers die daadwerkelijk over een startkaart beschikken.