dinsdag 25 augustus 2020

MTB-fietselfstedentocht

Persbericht


MTB-Fietselfstedentocht in 2021 vanuit Bolsward.

Wie aan Bolsward denkt, denkt aan fietsen. Al meer dan 100 jaar wordt vanuit deze stad - in het hart van de elf steden - op tweede Pinksterdag de Fietselfstedentocht georganiseerd. Maar in Bolsward staan elk jaar ook andere fietsevenementen op het programma, zoals de wielerrondes op Pinksterzaterdag en tijdens de Heamieldagen.

Volgend jaar is Fryslân weer een nieuwe elfstedentocht rijker. Op 25 en 26 september 2021 wordt een elfstedentocht voor mountainbikes georganiseerd. In twee dagen worden alle elf steden aangedaan over veelal onverharde paden in het Friese landschap. Op de eerste dag zullen de fietsers de noordelijke lus afleggen en de tweede dag worden de steden in de zuidwesthoek aangedaan. 

Fietsen is populair. Steeds meer fietsers grijpen naar de mountainbike of gravelbike en zouden dan ook graag in deze discipline een Elfstedentocht willen rijden. Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht stapt in dit gat en heeft besloten om in 2021 deze tocht te organiseren.
Het wordt een tweedaags evenement met elke dag de start en finish in Bolsward. 
De eerste dag zullen de steden Harlingen, Franeker, Dokkum en Leeuwarden worden aan gedaan. De tweede dag kom je door Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen en Workum.

De route gaat zoveel mogelijk over onverharde wegen. Oude kerkenpaden, zeedijken, bossen en landerijen zullen worden doorkruist. 
Stephan Rekker, voorzitter van de Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht: “Ons bestuur is erg enthousiast. Wij hopen op een een mooie aanvulling van fietstochten vanuit Bolsward".

Wanneer de inschrijving wordt gehouden wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

< Terug naar nieuwsoverzicht