dinsdag 26 januari 2021

Informatie (vervolg) voor de deelnemers 2020-2021

Beste fietsliefhebber, 

In november 2020 beloofden wij u te informeren over de 84e editie van de Fietselfstedentocht. Bij deze een update van de laatste stand van zaken.

De onzekerheid of het Coronavirus toestaat dat wij Pinkstermaandag een reguliere fietselfstedentocht kunnen houden houdt voorlopig nog wel even aan. Dat kunnen we concluderen nadat het kabinet op dinsdag 12 januari de lockdown met drie weken verlengde tot en met 9 februari. Het einde van de coronacrisis is daarmee nog (lang) niet in zicht, ondanks de voorzichtige hoop die het starten met vaccineren even leek te bieden. Dat alles maakt het voor ons als Fietselfstedentochtbestuur ontzettend lastig om te voorspellen hoe de situatie er op Pinkstermaandag 24 mei 2021 uit zal zien.
Vooralsnog blijven we daarom een tweesporenbeleid volgen, waarvan een reguliere Fietselfstedentocht scenario A is en een alternatieve versie scenario B. We hebben besloten om het nemen van een definitieve beslissing over welk scenario realiteit wordt uit te stellen tot begin maart. Dan valt ook te overzien welke kosten er dit jaar gemaakt gaan worden.

Voor scenario A (reguliere tocht) is eerder gecommuniceerd dat de deelnemers - die vorig jaar een kaart hebben aangeschaft en daarmee automatisch startrecht hebben op 24 mei - voor deze editie van de Fietselfstedentocht een bedrag van tien euro bij moeten betalen. Dat is niet veranderd. Als we begin maart kunnen besluiten tot een reguliere tocht op Pinkstermaandag dan zal gevraagd worden die tien euro te voldoen.
Voor scenario B (alternatieve versie) geldt ook dat deelnemers op grond van hun inschrijving van vorig jaar recht hebben op een startkaart voor dit alternatief. Echter voor scenario B lijken de kosten dusdanig minder te zijn dat de aanvullende bijdrage van tien euro niet nodig is. 

Wij zullen de situatie nauwlettend in het oog houden en blijven werken aan onze twee draaiboeken. Jullie horen begin maart van ons definitief voor welk scenario wij kiezen en wat daarvan de (financiële) gevolgen zijn. Wij hopen op jullie begrip.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

< Terug naar nieuwsoverzicht