zaterdag 20 mei 2023

aftellen tot de tocht: nog 9 dagen

Laatste Inspectie

In de rubriek 'aftellen voor de tocht' vandaag 'dag 9'.

Vanmorgen is een delegatie van bestuur en rayonhoofden met een aantal vrijwilligers van start gegaan voor hun fietslfstedentocht. We gebruiken vandaag voor de laatste inspectie van de route. Vice-voorzitter Bert Altenburg van de organisatie wenste iedereen een prettige dag toe, waarna ze werden 'weggeschoten'.

Zoals al eerder gemeld zijn er hier en daar wat werkzaamheden op de route. Op de provinciale weg N359 van Bolsward naar Leeuwarden, zijn wegwerkzaamheden bij de afslag Bolsward Noord en Burgwerderhoek.

Dit jaar gaan we niet dóór Ferwert, vanwege rioleringswerkzaamheden in Ferwert zelf.

In de zuidelijke lus zijn er nu nog wegwerkzaamheden in Balk, maar zoals het nu lijkt ligt dat er Pinkstermaandag weer goed bij.

Net als velen met ons kijken we met spanning naar de weersverwachting. Als vandaag een voorbode is voor Pinkstermaandag, dan is dat prima fietsweer.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht