Jubileum 2012

Jubileum 2012

Al ver voor 1912 werden er individuele elfstedentochten op de fiets gereden. Van enige organisatie was in die periode geen sprake. De elfstedentocht op de schaats van 7 februari 1912 was aanleiding voor het organiseren van een fietselfstedentocht.
De geestelijke vader van de fietselfstedentocht was de Bolswarder huisarts Henricus Beekhuis. Hij maakte deel uit van de controlecommissie in Bolsward op de dag van de schaatselfstedentocht van 1912. Het was deze commissie die tot de conclusie kwam dat wat in de winter per schaats kon in de zomer ook per fiets mogelijk moest zijn.
Onder voorzitterschap van dokter Beekhuis werd het idee uitgewerkt. Hij was tenslotte de propagandist voor meer en geregelde lichaamsbeweging. Op 16 maart 1912 werd bekend gemaakt dat op pinkstermaandag 27 mei 1912 een Rijwiel Elfstedentocht zou worden georganiseerd. Geen wedstrijd maar een toertocht “zoodat overmatig hard fietsen buiten gesloten zou kunnen worden”.

Van pinkstermaandag 27 mei 1912 naar pinkstermaandag 28 mei 2012

In deze 100 jaar is de tocht rond 80 keer officieel georganiseerd. Eind jaren twintig/begin jaren dertig een aantal keren vanuit Leeuwarden. Alle overige versies startten en finishten in Bolsward. Sinds 1947 is er sprake van één lange reeks van tochten met alleen een afgelasting van de tocht 2001 in verband met de MKZ-crisis in dat jaar. De tocht van pinkstermaandag 28 mei 2012 was dus de 65e tocht in de reeks sinds de herstart in 1947.

Een honderd jaar jonge organisatie. Een jubileum dat ook is gevierd, met een Koninklijke Erepenning voor de organisatie en een Koninkljke onderscheiding voor vier vertrekkende bestuursleden, Wytze Franzen (sinds 1972 secretaris), Koop Toering (sinds 1976 penningmeester), Anne Piet van der Feer (sinds 1983 bestuurslid) en Hans Katstra (sinds 1993 2e secretaris).

Het motto van de tocht van pinkstermaandag 28 mei 2012 was:

WOLKOM !
100 jaar Fietselfstedentocht
Met elkaar maken we er een feest van,
in iedere stad en langs de route.
Steden en dorpen zullen zich van hun beste kant laten zien
en zich aan u presenteren.

Activiteiten met traditie, cultuur en folklore.
Fryslân steekt de vlaggen voor u uit
en wenst u een feestelijke en sportieve dag toe.
Geniet er van en feest mee. Maar houd het hoofd er bij en de helm op !

We mogen stellen dat dit alles is gelukt en we met elkaar terug kunnen zien op een prachtig pinksterweekend met een goed verlopen fietselfstedentocht.
Dank aan allen die dat mogelijk hebben gemaakt.Zonder vrijwilligers geen elfstedentocht, voor hen was er op de vrijdagavond een fantastische feestavond in de finishhal op Plein 1455.

1912 - 2012 Fietselfstedentocht 100 jaar, dat is gevierd.
Sinds 1912 hebben honderdduizenden liefhebbers de Elfstedentocht gefietst en bijgedragen aan het succes en de plek die de tocht al jaren heeft in de fietswereld. Zij en u zijn onderdeel van de geschiedenis en de toekomst van dit bijzondere fietsevenement.
Ter gelegenheid van het jubileum is een film/documentaire gemaakt, die in het pinksterweekend 2012 is gepresenteerd.
"Op 'e fyts" sedert 1912 is de titel van de film. De film is in het Fries ingesproken door Freerk Smink e.a.. Bent u geInteresseerd in de film dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via info@fietselfstedentocht.nl

De 100-jarige Fietselfstedentocht in de media.

De NDC-mediagroep heeft in de week voor pinksteren een speciale editie van Bolswards Nieuwsblad uitgebracht met informatie en nieuws over de 100-jarige Fietselfstedentocht.

Omrop Fryslân maakte een TV-documentaire die zondag 10 juni op Ned.2 en op TV Fryslân is uitgezonden.

TV Bolsward deed live verslag van de finish en was in het pinksterweekend voorts actief met een webcam in het centrum van Bolsward.

Fietste u de Elfstedentocht 2012 ook in de speciaal daarvoor ontworpen kleding ?

 

Het is derden niet toegestaan om het (jubileum)logo te gebruiken voor commerciële activiteiten. Het op de markt brengen van kleding of andere artikelen met het (jubileum)logo van de Fietselfstedentocht is voorbehouden aan Sporthuis van der Feer in Bolsward. Tegen individueel/persoonlijk gebruik van het logo bestaat geen bezwaar. In dat geval dient wel eerst toestemming te worden gevraagd aan de organisatie.


 

De Spaande Dame - Omke Romke
Nog een feesteling. Ons stadsdraaiorgel Omke Romke vierde in 2012 zijn 100e verjaardag. Het orgel dateert uit het jaar 1912 en verscheen toen als "de Spaanse Dame" in de straten van Amsterdam. Het orgel draait sinds 1959 in Bolsward en werd toen omgedoopt tot Omke Romke, een eerbetoon aan mr. Romke de Waard. Het orgel is sindsdien ook onlosmakelijk verbonden met de Fietselfstedentocht. Bij start en finish en bij de MINI-fietselfstedentocht zorgt het orgel voor vrolijke klanken en vertier.
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag is het orgel volledig gerestaureerd en zijn de dirigent en de beldames teruggeplaatst op het orgel. En ze bewegen. De restauratie is mogelijk gemaakt door de Bolswarder stichtingen, die ook het bestuur vormen van de stichting waarin het orgel sinds de gemeentelijke herindeling is ondergebracht.
Het orgel is regelmatig in de stad te bewonderen en te beluisteren. Het is een plaatje en een foto waard. Hulde aan de Bolswarder stichtingen en aan de restaurateurs Jetse de Boer uit Irnsum en Martin Conrads uit Kerkdriel.