Overnachten

Camperen

Speciaal voor de Fietselfstedentiocht wordt er op de sportvelden in Bolsward een tijdelijke camping ingericht. De sportvelden zijn gelegen aan het Bolwerkplein, 8701 EX Bolsward. Verder informatie vindt u hier.

Verder is er in Bolsward de stadscamping die is gelegen naast zwembad Vitaloo aan de Badweg 5  8701 XG Bolsward. Tel. 0515 – 573573 

Extra opvang wordt gemaakt op:

Boerencamping Half-Hichtum  Hichtumerweg 14 8701 PG Bolsward.

Website http://www.half-hichtum.nl

Mailadres camping@half-hichtum.nl

Andere mogelijkheden om te overnachten.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van campings in de omgeving van Bolsward.
Mini campings in Fryslân: https://www.vekabo.nl/accommodaties/nl/friesland?queryKamperen bij de boer.
Camping Fûgelfrij Bolsward/Hichtum: http://www.fugelfrij.com/
Camping de Finne, Roodhuis: http://www.campingdefinne.nl
Camping Afrodite, Blauwhuis: http://www.nederland-camping.nl/camping/Blauwhuis/Afrodite/
Camping Mounewetter, Witmarsum: http://www.mounewetter.nl/
Camping Heeres, Hieslum: http://campingheeres.nl/
Camping It Kruswetter, Easterlittens: http://www.it-kruswetter.nl
Camping Ny Herema Tzum: http://www.boerencamping-nyherema.nl
Camping Thaborhoeve, IJsbrechtum: www.thaborhoeve.nl
Camping Sathe Landzicht, Nijhuizum: www.camping-sathelandzicht.nl 
Camping Swichumerpleats, Swichum: www.swichumerpleats.nl
Camping 'De nije trije' Pingjum: www.denijetrije.nl
Camping 'Slachtehiem', Lollum-Arum: www.slachtehiem.nl

Bed en Brochje.
Adressen voor logies met ontbijt, zie http://www.bedenbrochje.nl/ of http://www.bedandbreakfast.nl/nl/bed-and-breakfast-friesland

'Onder de Wol' Oudega, www.underdewol.nl
Stadsherberg "Heeremastate", Bolsward. Zie: https://www.bedandbreakfast.nl/bed-and-breakfast-nl/bolsward/stadsherberg-heeremastate/2073/
Adressen rond Bolsward: https://www.bed-en-breakfast.nl/friesland/bolsward
Appartement/Logies in Harlingen: https://visit-harlingen.nl/bed-breakfasts/

Hotels en pensions. 
Hotel de Wijnberg, Bolsward. Zie: http://www.wijnbergbolsward.nl/
Hotel de Groene Weide, Bolsward. Zie: http://www.hotel-degroeneweide.nl/
Hotel het Weeshuis Bolsward. Zie http://www.hotelhetweeshuis.nl
Snoozzhotels Bolsward. Zie: http://www.snoozzhotels.com
Hotel Aan de Wymerts, Workum. Zie: www.hotelaandewymerts.nl 
"de Pollepleats" Westhem. Zie https://pollepleats.nl

Bungalows etc.
Bungalowparken http://www.bungalowparkoverzicht.nl/zoek-vakantiepark/nederland/friesland