Hulpverlening

Hulpverlening

Technische hulpverlening.
Tijdens de fietselfstedentocht patrouilleren fietsenmakers van gerenommeerde tweewielerbedrijven vanaf de start om 5.00 uur tot ongeveer 21.00 uur op de route.  Hun hulp kan worden ingeroepen via het berichtencentrum, dat is gevestigd in het kantoor van de Stichting de Friese Rijwielelfstedentocht, Marktplein 1A te Bolsward  tel. 0515 573263.

De rijwielherstellers verlenen de Quickservice. Materialen worden tegen normale winkelprijzen berekend. Herstel van slecht onderhouden fietsen heeft geen prioriteit.
Verondersteld wordt dat deelnemers zelf een band kunnen plakken of een band kunnen verwisselen.
Op meerdere posten in de route zijn daarnaast plaatselijke rijwielherstellers aanwezig.

Onderstaande bedrijven patrouilleren met één of meer wagens op de route:
Bike Totaal de Jong Tweewielers, Wommels
Fietsspecialist Meindert Terpstra, Hardegarijp
Victor Dechesne Leeuwarden, de mobiele fietsenmaker
Kramer Fietsservice, Appelscha
Biketotaal Bas2wielers, Lemmer
Terpstra Cycling World, Leeuwarden
Bike Totaal Hofstede, Beltrum
Fietsned Menaldum

Om vanuit het berichtencentrum in Bolsward snel een fietsenmaker bij een pechgeval te krijgen zijn de wagens uitgerust met een mobilofoon en GPS-apparatuur. Zo kan men in het berichtencentrum zien wie waar op de route zit en kan men de dichtstbijzijnde fietsenmaker naar het pechgeval dirigeren.
Een faciliteit die mogelijk wordt gemaakt door Geotrack Heerenveen.

Onderstaande bedrijven zijn op een controlepost aanwezig of hebben hun zaak geopend:
Controlepost Harlingen: Jelle Dijkstra, de Schritsen 1, Harlingen
Controlepost Dokkum: tweewielers De Jong, Wommels
Controlepost Leeuwarden: Biketotaal Mient de Vries
Tussencontrole Bolsward: Rijwielhandel de Kroon, Bolsward 
Controlepost Sneek: Profile Rodenburg
Controlepost IJlst: Van Beekhuizen tweewielers
Controlepost Sloten: service-auto Bas2wielers op locatie
Controlepost Oudemirdum: Rijwielhandel 't Fietshoekje, Fonteinwei 1.
Controlepost Workum: Fytsmakkerij Scheltema, Súd 74, Workum

Fietsenmakers of reparatieploegen van rijwielfabrikanten die op pinkstermaandag beschikbaar zijn om service te verlenen aan de deelnemers, kunnen contact opnemen met de coördinator van de technische hulpverlening,
dhr. Johan de Jong uit Wommels.

Eerste hulp bij ongelukken.
EHBO-district Friesland verzorgt op verschillende plaatsen langs de route eerste hulp. Daartoe zijn eerste hulp posten ingericht op alle controleposten, Oude Leije en Winsum. Verder is er één EHBO-auto op de route aanwezig.
NGS-sportmasseurs zijn beschikbaar op de controleposten in Leeuwarden, Bolsward, IJlst, Sloten en Stavoren.
Het Rode Kruis heeft op de route meerdere auto’s beschikbaar voor het verlenen van assistentie bij ongevallen en voor het (zittend) vervoer van gewonde deelnemers.

Tevens is er vervoer (bezemwagen) beschikbaar voor het ophalen van gestrande deelnemers.

Berichtencentrum.
In het kantoor van de Fietselfstedentocht aan het Marktplein in Bolsward is het berichtencentrum ingericht. Van hieruit worden alle contacten en de gehele hulpverlening gecoördineerd. De Rode Kruis Verbindingsdienst is verantwoordelijk voor de verbindingen en coördineert voorts in overleg met de Meldkamer Noord Nederland in Drachten(112) bij meldingen van ongevallen de inzet van voertuigen.
Het berichtencentrum is op pinkstermaandag bereikbaar op: 0515 573263
Alarmnummer algemeen bij ernstige ongevallen: 112