dinsdag 7 november 2017

Rayonhoofden Fietselfstedentocht bijeen in Franeker

De voorbereidingen voor de 82e Fietselfstedentocht, die gehouden wordt op Pinkstermaandag 21 mei 2018, zijn alweer in volle gang.
Afgelopen maandag 6 november waren we als bestuur en rayonhoofden bij elkaar. Als je in Franeker bij elkaar komt dan mag een bezoek aan het Eise Eisinga Planetarium niet ontbreken. Indrukwekkend hoe hij het planetenstelsel op schaal heeft nagebouwd en dat tot op de dag van vandaag nog exact 'bij de tijd is'.

Bij aanvang van de vergadering stonden we stil bij het overlijden van mevr. Ducky Poppes (oud rayonhoofd Franeker) en Durk Dijkstra (oud rayonhoofd Workum).

We namen afscheid van Hebel de Roos, hij is ruim 30 jaar actief geweest binnen de organisatie, de laatste jaren als rayonhoofd tussencontrole Bolsward. Ook namen we afscheid van Koos v.d. Ende die ruim 40 jaar betrokken is geweest bij de organisatie, waarvan de laatste jaren als rijdende controle.

 

 

 

 

v.l.n.r.: de heren K. v.d. Ende en H. de Roos

 

Een verlaat cadeau voor dhr. K. de Vries, 30 jaar stempelaar te Holwerd.
v.l.n.r.: de heren routecoordinator Noord Willem Visser,
 rayonhoofd A. van Duinen en  K. de Vries

 

 

Vervolgens hebben we teruggekeken op de tocht van 2017. Die tocht is naar volle tevredenheid verlopen. Kleine incidenten zijn er altijd, maar dat leidt niet tot grote aanpassingen in de organisatie. Vooruit kijkend naar de tocht van 2018 wil het bestuur, uiteraard in samenspraak met de rayonhoofden wel verbeteringen aanbrengen.
We hebben het voornemen om landerijen om Bolsward heen te gebruiken voor het parkeren en zoeken daar contact met agrariërs.
De hulpverlening kan op onderdelen efficienter. Dat betekent dat we kijken naar de verdeling van het aantal EHBO-posten, in combinatie met mobiele EHBO-posten.
Er zijn gedachten om het finishterrein aantrekkelijker te maken, door meer vermaak te bieden aan het publiek dat de fietsers onthaalt.
In het zuidelijke deel willen we een grote bevoorradingspost inrichten bij Spannenburg.

 

Inmiddels is de voorinschrijving gestart. Ruim 8700 mensen kunnen daar gebruik van maken. Daarvan hebben zich nu al 2500 ingeschreven. De voorinschrijving loopt tot en met 25 november.
Daarna start per 1 december de vrije inschrijving.

Tot slot bedankte de voorzitter rayonhoofden Koopmans en Visser van Franeker voor het ontvangst en bood hij hen een mooie foto aan van de doorkomst in Franeker.

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r.: de heren W. Koopmans en L. Visser van Franeker.