Hulpverlening

Hulpverlening

Technische hulpverlening.
Tot 21.00 uur patrouillleren fietsenmakers van gerenommeerde tweewielerbedrijven op de route. De wagens zijn herkenbaar aan het dakbord met de tekst "ELFSTEDEN FIETSENMAKER". Hun hulp kan worden ingeroepen via het berichtencentrum, tel. 0515 573263.
De rijwielherstellers verlenen de Quickservice kosteloos. Materialen worden tegen normale winkelprijzen berekend. Herstel van slecht onderhouden fietsen heeft geen prioriteit.
Verondersteld wordt dat deelnemers zelf een band kunnen plakken of een band kunnen verwisselen.
Op meerdere posten in de route zijn plaatselijke rijwielherstellers aanwezig.

Onderstaande bedrijven patrouilleren met één of meer wagens op de route:
Bike Totaal de Jong Tweewielers, Wommels (coordinator)
Gazelle Select Center Mient de Vries
Fietsspecialist Meindert Terpstra, Hardegarijp
Victor Dechesne Leeuwarden, de mobiele fietsenmaker
Bike Totaal Kramer Assen
Bas2Wielers Wirdum
Fietspech Geert Kuipers
Terpstra Cycling World, Leeuwarden

Om vanuit het berichtencentrum in Bolsward snel een fietsenmaker bij een pechgeval te krijgen zijn de wagens uitgerust met een mobilofoon en GPS-apparatuur. Zo kan men in het berichtencentrum zien wie waar op de route zit en kan men de dichtstbijzijnde fietsenmaker naar het pechgeval dirigeren.
Een faciliteit die mogelijk wordt gemaakt door Geotrack Heerenveen.

Onderstaande bedrijven zijn op een controlepost aanwezig of hebben hun zaak geopend:
Controlepost Harlingen: Jelle Dijkstra, de Schritsen 1, Harlingen
Controlepost Dokkum: tweewielers De Jong, Wommels
Controlepost Leeuwarden: Terpstra Cycling World, Leeuwarden
Tussencontrole Bolsward: Rijwielhandel de Kroon, Bolsward
Controlepost Oudemirdum: Rijwielhandel 't Fietshoekje, Fonteinwei 1.
Controlepost Workum: Fytsmakkerij Scheltema, Súd 74, Workum

Fietsenmakers of reparatieploegen van rijwielfabrikanten die op pinkstermaandag beschikbaar zijn om service te verlenen aan de deelnemers, kunnen contact opnemen met de coördinator van de technische hulpverlening, dhr. Johan de Jong uit Wommels.

Eerste hulp bij ongelukken.
EHBO-district Friesland verzorgt op ruim 30 plaatsen langs de route de eerste hulp. Daartoe zijn eerste hulp posten ingericht op ondermeer alle controleposten.
NGS-sportmasseurs zijn beschikbaar op de controleposten in Dokkum, Leeuwarden, Bolsward, IJlst, Sloten en Stavoren.
Het Rode Kruis heeft op de route een tiental wagens beschikbaar voor het verlenen van assistentie bij ongevallen en voor het (zittend) vervoer van gewonde deelnemers.
De Rode Kruis Verbindingsdienst is verantwoordelijk voor de verbindingen en coördineert voorts in overleg met de Meldkamer Noord Nederland in Drachten(112) bij meldingen van ongevallen de inzet van voertuigen.
Tevens is er vervoer (bezemwagen) beschikbaar voor het ophalen van gestrande deelnemers.

Berichtencentrum.
In het kantoor van de Fietselfstedentocht aan het Marktplein in Bolsward zijn een berichtencentrum en een coördinatiepost EHBO ingericht. Van hieruit worden alle contacten en de gehele hulpverlening gecoördineerd. Het berichtencentrum wordt bemenst door medewerkers van het Rode Kruis en van EHBO-Friesland.
Het berichtencentrum is op pinkstermaandag bereikbaar op: 0515 573263
Het coördinatiecentrum van EHBO-Friesland op: 0515 573099 (voor Eerste Hulp)
Alarmnummer algemeen bij ernstige ongevallen: 112