Bestuur

Bestuur en organisatie

De fietselfstedentocht bestaat sinds 1912. Aanvankelijk had de organisatie de verenigingsvorm, maar in 1976 zijn de activiteiten ondergebracht in een stichting.

In het pinksterweekend van 2012 is het 100-jarig jubileum van de Fietselfstedentocht gevierd. De Fietselfstedentocht (Stichting de Friese Elfsteden Rijwieltocht) is tijdens dat pinksterweekend onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Het stichtingsbestuur bestaat voor de tocht van 2018 uit de volgende personen:


Staand van links naar rechts: Jan, Stephan, Gerie, Johannes, Mark, Willem
Gehurkt van links naar rechts: Bert, Age, Sietse en Edwin

de heer Stephan Rekker - voorzitter
de heer Sietse la Roi - secretaris
de heer Mark Brouwer - penningmeester
de heer Age Boskma - route zuid/MINI
de heer Bert Altenburg - vice-voorzitter/organisatie Bolsward/MINI
de heer Edwin Stevens - organisatie Bolsward
de heer Willem Visser - route noord
de heer Jan Ludema - start/finish
de heer Johannes Hazenberg - logistiek
mevr. Gerie van der Beek - secretariaat

Het bestuur wordt bijgestaan door een team van rayonhoofden en coördinatoren.
Het team rayonhoofden bestaat uit:
Bolsward start - mevr. M. Salverda-Bijma en de heer H. Boonstra, Bolsward
Harlingen - de heer H. Hateboer en de heer J.Kluitenberg, Harlingen
Franeker - de heer L. Visser en de heer W. Koopmans, Franeker
Holwerd - mevr. W. Brander, Holwerd
Dokkum - de heer B. Schoorstra, dhr. R. de Vries, Ternaard
Leeuwarden - de heer P.H. Hilarides, Leeuwarden en de heer W. Yedema, Heerenveen
Bolsward tc - de heer C. Snoeij, Oldeboorn en mevr. L. Dijkstra, Heerenveen
Sneek - mevrouw H. Visser, Rien
IJlst - de heer H. Koopstra en de heer K. Kootje, IJlst
Sloten - mevrouw Y. Schram-Albada, Balk
Oudemirdum - de heer J. Bouma, Witmarsum en de heer H.J.Meeter, Beetgumermolen
Stavoren -
Hindeloopen - mevr. I. Mulder, Hindeloopen
Workum - Wielervereniging Workum contactpers.: de heer L. van Poelje, Workum

Contactpersonen voor de rayonhoofden zijn de bestuursleden Age Boskma en Willem Visser.
De rayonhoofden en coördinatoren zijn bereikbaar via het kantoor van de Fietselfstedentocht.

Naast bovengenoemde personen zijn meerdere vrijwilligers in de periode van voorbereiding actief voor de organisatie. In het pinksterweekend zorgen ongeveer 750 vrijwilligers voor een goed verloop van alles. Wil je ook vrijwilliger zijn dan kun je je aanmelden via de knop "Vrijwilliger worden", die op de diverse pagina's zichtbaar is.