vrijdag 9 juni 2017

Verslag 'laatste briefing tocht 2017'

Afscheid 3 bestuursleden

Traditiegetrouw is er op zondagmiddag voor de elfstedentocht een laatste briefing van het bestuur van de fietselfstedentocht. Tijdens deze bijeenkomst nam het bestuur van de fietselfstedentocht afscheid van een drietal bestuursleden: Douwe Boonstra, Lynata Dijkstra en Monique Fennis. Met toepasselijke woorden, een aandenken en bloemen werd afscheid van deze drie bestuursleden genomen. Ook van vrijwilliger Henk Cazimier, die na 25 jaar afscheid nam als chauffeur van de cadi-wagen, werd met bloemen afscheid genomen

Voorzitter Stephan Rekker vertelde verder dat van de rayonhoofden Hebel de Roos, 30 jaar actief, en Koos van der Ende, 40 jaar actief, tijdens de rayonhoofdenvergadering in november afscheid wordt genomen.

Tijdens de laatste briefing aan de rayonhoofden over de tocht op maandag 5 juni konden de verschillende routecoördinatoren niets ander melden dan dat de route er prima bij ligt. Ook in en bij Harlingen en in Tzummarum, in beide plaatsen wordt aan de weg gewerkt, is de route zonder problemen.

Durk Reitsma uit Stiens, die 60 keer de elfstedentocht heeft gefietst, bood het bestuur een boekwerkje aan, waarin alle routes van de tocht van 1912 tot en met 2017 beschreven staan.


Van links naar rechts: Monique Fennis, Lynata Dijkstra, Douwe Boonstra, Henk Cazimier en Stephan Rekker.